agsdi-facebook-like

SZYBKO, SOLIDNIE, KONKURENCYJNE CENY!

661 481 299

Umowa na wywóz nieczystości płynnych.

umowa wywóz szamba Łomianki WarszawaŚcieki i nieczystości stanowią poważne zagrożenie dla człowieka oraz dla środowiska naturalnego, które znajduje się w jego otoczeniu. Wpadające do zbiornika nieczystości płynne zawierać mogą niebezpieczne substancje chemiczne i toksyczne, oraz różnego rodzaju szkodliwe dla otoczenia bakterie. W związku z tym na każdego użytkownika posesji, która nie posiada przyłącza kanalizacyjnego, bez względu na to, czy jest to osoba prywatna, czy firma lub instytucja, nałożony został obowiązek posiadania zbiornika na szambo, oraz obowiązek posiadania umowy z firmą oferującą usługi asenizacyjne, która regularnie będzie odbierała z posesji nieczystości z wykorzystaniem specjalistycznego pojazdu.

Umowa na wywóz nieczystości płynnych przeważnie jest umową na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jest to standardowy zapis i przeważnie z takim właśnie się spotkamy. Bardzo ważne jest to, aby opróżnianie zbiorników na szambo odbywało się regularnie i terminowo, dlatego powinniśmy wybrać sprawdzoną i solidną firmę, która będzie sprawnie realizować to zadanie. Umowa z firmą odbierającą nieczystości musi być przede wszystkim ważna i aktualna. W mieście kontrolowaniem ważności i prawidłowości umów na odbiór szamba, zajmuje się przeważnie straż miejska. W mniejszych gminach także przeprowadzane mogą być stosowne kontrole. Jeżeli mieszkaniec posesji zaniedba kwestię obowiązkowej i ważnej umowy, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi i wysokimi karami.

Umowy, które zawierane z firmami lub instytucjami, a umowy z posesjami prywatnymi przeważnie nieco się różnią. W przypadku osób prywatnych, którym zależy na posiadaniu ważnej umowy, aby nie narażać się na kary i mandaty, czasami stosuje się zapis o konieczności wybierania szamba pod rygorem rozwiązania umowy. Z firmami każda umowa jest indywidualna i może mieć różne indywidualnie ustalane warunki.

Jakie dane do umowy.

W przypadku zawarcia umowy na wywóz nieczystości z posesji, musimy podać przeważnie podstawowe dane, które podajemy często w przypadku innych tego rodzaju umów tj.

  • imię i nazwisko właściciela posesji
  • adres zamieszkania
  • adres posesji z której będzie realizowany odbiór nieczystości
  • dodatkowo także informacja o rodzaju zbiornika na szambo
  • PESEL
  • w przypadku instytucji i firm może być to także NIP I REGON

Warto szczegółowo zapoznać się z umową przed jej podpisaniem i przygotować wszystkie niezbędne dane. Można także poprosić firmę asenizacyjną o przesłanie wzoru umowy.

Powinniśmy zawierać umowy i korzystać z usług tylko takich firm, które posiadają odpowiednie pozwolenia i są legalnie działającymi przedsiębiorstwami, mogącymi wystawić nam rachunek, najczęściej w postaci faktury. Jest to też o tyle ważne, że rachunki takie powinniśmy zbierać, aby w razie ewentualnej kontroli posiadać dowód na to, że korzystamy na bieżąco z usług firmy asenizacyjnej i szambo jest regularnie wybieralne. Ponadto sprawdzona firma, zadba o odpowiednie zabezpieczenie wybranych nieczystości podczas ich przewozu i odpowiada także za przekazanie ich do ustalonego miejsca składowania. Cały proces przebiegał będzie więc profesjonalnie i wg ściśle ustalonych norm, gwarantujących bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

Jeżeli mieszkają Państwo w Warszawie, lub pobliskich gminach takich jak Łomianki, Stare Babice lub Izabelin, zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną, w celu ustalenia warunków regularnego wywożenia szamba z Państwa posesji. Wszelkie koszty ustalimy po oszacowaniu wielkości zbiornika oraz szczegółowej lokalizacji Państwa posesji.

Zobacz >> wywóz szamba warszawa Łomianki, wywóz nieczystości płynnych Łomianki

Facebook